Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

22/05/2014

Mae Darren yn torri ei galon wrth feddwl am adael Wil. Beth wnaiff Sheryl? Pam bod Sioned yn sleifio fodca i ddiodydd DJ? Darren is heartbroken at the thought of leaving Wil. What will Sheryl do? Why is Sioned sneaking vodka into DJ’s drinks?

20 o funudau