Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

21/05/2014

Ceisia Eifion adfer ei berthynas gydag Angela drwy brynu ceffyl iddi. Daw taid Jinx i aros efo’r teulu bach, ond ydi o yn dechrau ffwndro? Eifion tries to revive his relationship with Angela by buying her a pony. Jinx’s grandfather comes to stay, but is old age starting to take its toll?

19 o funudau