Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

15/05/2014 (Rhan 2)

Nid yw Gemma’n hapus bod Dani wedi cael gwared â’r anrheg arbennig roddodd iddi ddoe. Beth fydd ymateb Sheryl i gynlluniau Anita ar gyfer Wil? Gemma isn’t happy that Dani’s thrown out the special gift she gave her yesterday. What will Sheryl think of Anita’s plans for Wil?

20 o funudau