Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

12/05/2014

Caiff Angela ei synnu bod Eifion wedi cytuno i gael fasectomi. A fydd Dani yn ymddiheuro wrth Gemma? Angela is surprised to learn that Eifion has agreed to a vasectomy. Will Dani apologise to Gemma?

19 o funudau