Jim O'Rourke - gwestai Penblwydd rhaglen Dewi Llwyd

Ymgynghorydd busnes yn Aberystwyth, cyn bennaeth yr Urdd a'r cyn ganwr Jim O'Rourke

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

18 o funudau

Daw'r clip hwn o