Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

30/04/2014

Mae Dai’n clochdar am ddal DJ mewn sefyllfa ramantus annisgwyl ddoe ym Mryntirion. Er gwaethaf gwaith caled Cadno, mae Angela yn gwneud iddi deimlo nad oes croeso iddi yn ei chartref. Dai tells all about catching DJ in an unexpected romantic predicament at Bryntirion yesterday. Despite Cadno’s hard work, Angela makes her feel unwelcome in her own home.

19 o funudau