Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

23/04/2014

Mae Diane yn ymddiheuro wrthi Anita, ond a fydd Anita yn fodlon ailgydio yn eu cyfeillgarwch? Rhaid i Meic ymdopi gyda gweld wyneb ei fab ar dudalen flaen y papur newydd. Diane apologises to Anita but will Anita be willing to renew their friendship? Meic is forced to cope with seeing his son’s face on the front page of the newspaper.

20 o funudau