Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

22/04/2014

Beth fydd ffawd Kevin yn Llys y Goron? Mae Sheryl yn paratoi i ail-fyw ei hunllef o flaen rheithgor. What fate will Kevin face at the Crown Court? Sheryl prepares to relive her ordeal in front of a jury.

20 o funudau