Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

21/04/2014

Mae Nansi’n gwneud un ymgais olaf i geisio cadw traed Kevin yn rhydd. Dan bwysau gan Ffion a Britt, mae Siôn a Jinx yn cymodi. Nansi makes one last bid to ensure that Kevin remains a free man. Sion and Jinx reconcile under pressure from Ffion and Britt.

20 o funudau