Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

07/04/2014

Mae dyheadau gwahanol gan Garry a Dani am ddyfodol y babi mae Dani’n ei gario. Mae Kevin yn grac bod Nansi yn ymyrryd yn ei fywyd. Garry and Dani have very different aspirations for the future and the baby Dani is carrying. Kevin is angry that Nansi is interfering in his life.

20 o funudau