Mu Chuairt Uibhist a Tuath

Strì an fhearainn às dèidh a’ Chiad Chogaidh; aon de na cuspairean aig Ailig MacAmhlaigh.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from