Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

02/04/2014

Caiff Kevin sioc pan gyrhaedda Nansi Furlong Gwmderi i geisio datrys ei broblemau. Daw ffrind coleg i ymweld a Rhys ond mae ganddo asgwrn i’w grafu hefyd. Kevin’s shocked when Nansi Furlong arrives in Cwmderi to try and sort out his problems. A college friend comes to visit Rhys but also has a bone to pick with him.

19 o funudau