Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

01/04/2014

Mae Dani’n derbyn newyddion annisgwyl ond beth sy’n ei hatal rhag ei rannu gyda Garry? Rhaid i Colin werthu etifeddiaeth ei ferched er mwyn cael ei hun o dwll ariannol. Dani receives unexpected news but what’s preventing her from sharing it with Garry? Colin must sell his girls’ inheritance to get himself out of a financial hole.

20 o funudau