Parc sgrialu gwyrdd

Golwg tafod ym moch ar rôl Cynghorau Lleol drwy adrodd sut aeth pobl ifanc ati i drafod â'u Cynghorwyr Lleol yn Aberystwyth.

Bydd y disgyblion yn cynllunio ymgyrch eu hunain yn ymwneud â mater lleol sy'n berthnasol iddyn nhw, ac yn gwerthuso'r strategaethau sy'n cael eu defnyddio er mwyn deall y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau yn lleol ac yn genedlaethol.

Release date:

Duration:

44 seconds

This clip is from