Mae Parkour yn sgil

Gwers gyffrous sy'n gofyn i ddisgyblion beth yw'r gwahaniaeth rhwng gweithgaredd peryglus a champ/chwaraeon ac i drafod a ddylid galw Parkour yn gamp.

Bydd disgyblion yn dechrau deall canlyniadau tymor byr a thymor hir penderfyniadau ynglŷn â iechyd personol ac yn paratoi ar gyfer dadl yn y dosbarth ar Parkour.

Release date:

Duration:

34 seconds

This clip is from