Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

10/03/2014

Mae Cadno yn gwneud ei gorau i gynnau tan ar hen aelwyd, ond beth fydd hyn yn ei olygu i Eifion ac Angela? Mae Meic yn poeni am Kevin ar ol i gorff gael ei ddarganfod ar draeth lleol. Cadno does her best to rekindle an old flame, but what will this mean for Eifion and Angela? Meic is worried about Kevin when a body is found on a nearby beach.

20 o funudau