Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

11/03/2014

Caiff Eileen ei siomi pan mae Sioned yn dweud na fydd yn dod i’w phriodas. Mae Mark yn derbyn rhybudd ysgrifenedig gan y Swyddfa Bost, ond pan mae Gemma yn ei holi am y llythyr, mae’n gwadu bod unrhyw beth o’i le. Eileen is disappointed when Sioned announces she won’t be coming to her wedding. Mark receives a written warning from the Post Office, but when Gemma questions him about the letter, he denies that anything is wrong.

19 o funudau