Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

13/03/2014

Mae Sioned yn mynnu iawndal am y difrod i’w chroen, ond nid yw Dani’n bwriadu talu ceiniog iddi. Ar ôl aros i Dai adael am Sbaen, mae DJ yn llwyddo i seboni ei ffordd yn ôl i Fryntirion at Diane. Sioned is seeking compensation for the damage to her skin, but Dani has no intention of giving her a penny. After waiting for Dai to leave for Spain, DJ manages to charm his way back to Bryntirion and Diane.

20 o funudau