Mu chuairt Uibhist a Tuath

Tha Uilleam Dòmhnallach a’ coinneachadh ri Ena NicDhòmhnailll, Ena Eàirdsidh Eoghainn.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from