Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/03/2014

Mae Anita yn dechrau sylweddoli mai riportio Kevin yw’r unig opsiwn bellach, ond a fydd Meic yn cydweld? Daw siom i Colin wrth iddo gael ei gicio allan o grŵp stripio’r Bois yn Borcyn. Anita begins to realise that reporting Kevin to the police is the only option, but will Meic agree? Colin faces disappointment as he gets kicked out of the charity strip-group.

19 o funudau