Pobol y Cwm, 04/03/2014 Côd QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o gôd bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol sydd gyda chamera a’r gallu i ddarllen y codau yn medru mynd â chi i'r cyfeiriad sydd wedi ei gynnwys ynddo.

Bydd y côd yn cysylltu â thudalen Pobol y Cwm, 04/03/2014 trwy ddefnyddio darllenydd côd QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r llun.