Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/03/2014

Daw Jinx o hyd i yrrwr y llythyrau dienw, ond a fydd y troseddwr cudd yn edifarhau? Mae mwy o gamgymeriadau yn y post gan Mark yn gorfodi Jim i wneud cwyn swyddogol amdano. Jinx finds out who’s been sending him anonymous letters, but will the silent culprit repent? More postal mistakes by Mark force Jim to file an official complaint about him.

19 o funudau