Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

03/03/2014

Mae Dani yn poeni nad yw hi’n gymwys i gystadlu yng nghystadleuaeth Therapydd Harddwch Cymru, ond a all Garry dawelu ei phryderon? Er bod y rhan fwyaf o’r pentref yn falch dros Jim ac Eileen, nid oes gan Sioned unrhyw ddiddordeb yn eu dyweddïad. whether she’s good enough compete in the Wales Beauty Therapist competition, but will Garry be able to put her at ease? Although most of the villagers are pleased for Jim and Eileen, Sioned has no interest in their engagement.

20 o funudau