Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

26/02/2014 (Rhan 2)

Daw Jinx o hyd i lythyr cas dienw ym mhram Arwen, ond nid yw’n nes at ddarganfod pwy sy’n eu hanfon ato. Mae Sheryl yn cael siom pan mae Dani yn anghofio crybwyll y Salon mewn cyfweliad â Cwm FM. Jinx finds an anonymous poison-pen letter in Arwen’s pram, but he’s still none the wiser as to who’s sending them. Sheryl is disappointed when Dani forgets to mention the Salon during an interview with Cwm FM.

20 o funudau