Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

26/02/2014 (Rhan 1)

Mae Gaynor yn penderfynu codi arian at Cegin Gawl. Cael criw i dynnu eu dillad sy’n mynd â’i bryd, ond does dim gwahoddiad i Colin ymuno. Ar ôl diwrnod yn y rasus gyda DJ, mae Diane yn mynegi ei phryderon am ei pherthynas â Dai. Gaynor decides to raise money for the soup kitchen Cegin Gawl. She has her mind set on persuading a group to take off their clothes, but there’s no invitation for Colin. After a day at the races with DJ, Diane expresses concern about her relationship with Dai.

20 o funudau