Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

24/02/2014

Caiff Debbie sioc pan mae’r heddlu’n galw draw. Mae Kevin yn honni ei bod yn ei boenydio. Nid oes gan Eifion ddewis ond rhoi’r sac i DJ am fod yn hwyr i’w waith, ond mae’n gyndyn iawn o adael. Debbie is shocked when the police come knocking at the door. Kevin is accusing her of harassment. Eifion has no choice but to sack DJ for being late to work, but he won’t leave quietly.

20 o funudau