Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

13/02/2014

Daw'r rhaglen heno o Aberystwyth gyda Dewi Llwyd yn cadeirio'r drafodaeth a phedwar panelwr newydd yn cael dweud eu dweud. Yn ateb cwestiynau'r gynulleidfa'r wythnos hon mae Alun Davies, Aelod Cynulliad Llafur a'r Gweinidog dros Gyfoeth Naturiol a Bwyd; Elin Jones, Aled Cynulliad Plaid Cymru dros Geredigion; Glyn Davies, Aelod Seneddol y Ceidwadwyr dros Sir Drefaldwyn ac Elin Royles, Darlithydd yn Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Aberystwyth. Tonight's programme comes from Aberystwyth with Dewi Llwyd chairing the discussion. On the panel this week are Alun Davies, Labour Assembly Member and the Minister for Natural Resources and Food; Elin Jones, Plaid Cymru Assembly Member for Ceredigion; Glyn Davies, Conservative MP for Montgomeryshire and Dr Elin Royles, a Lecturer at the Institute of Welsh Politics at Aberystwyth University.Bydd y rhaglen yn teithio o amgylch Cymru i’r lleoliadau canlynol. The programme will be travelling to the following locations.27.02.14 Aberhonddu06.03.14 PwllheliOs hoffech ddod i un o’r rhaglenni hyn cysylltwch â Nia a’r tîm cynulleidfaol naillai drwy ffonio’r swyddfa ar 01352 754212 neu ar e bost - nia@momentwm.comIf you’d like to come to one of these programmes, contact Nia and our audience team either by phoning the office on 01352 754212 or by emailing nia@momentwm.com

51 o funudau

Added. Check out your playlist Dismiss