Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

19/02/2014 (Rhan 2)

Caiff Mark, Dai a DJ eu gwahardd o’r Deri, ond beth sy’n gyrru Sioned i wneud y penderfyniad hwn? Mae Debbie yn benderfynol o lusgo enw Kevin trwy’r mwd ar ôl clywed ei fod eisiau cael gwared ohoni o’r caffi. Mark, Dai and DJ are banned from the Deri, but what drives Sioned to make this decision? Debbie is determined to bring Kevin down a peg or two after learning he’s planning to buy her out of the Cafe.

20 o funudau