Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

19/02/2014 (Rhan 1)

Mae Debbie yn dychryn o glywed fod Kevin yn mynd ar ddêt gyda chyd-weithwraig newydd Gaynor. Yn dilyn noson oer ar y stryd, mae Bean yn gorfod cael ei chludo i’r ysbyty. A fydd Gethin yn difaru peidio rhoi cymorth iddi? Debbie is horrified when she learns that Kevin is going on a date with Gaynor’s new colleague. Following a cold night out on the street, Bean is taken to hospital. Will Gethin regret not helping her when he had the chance?

20 o funudau