Ateb llinell ar y pryd

Pa sens a pha bwrpas sy’
o farw pob yfory.

0.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

5 eiliad

Daw'r clip hwn o