Swyddog Cynllun Camu newydd.

John Roberts yn sgwrsio gyda Meleri Cray, swyddog Cynllun Camu yr Eglwys Bresbyteraidd yn Ne Orllewin Cymru.

Dyddiad Rhyddhau: 09 Feb 2014

5 o funudau

Daw'r clip hwn o