Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/02/2014

Rhoddai Angela bwysau ar Sioned i sicrhau bod Eileen yn aros – a fydd hi’n fodlon gwrando ar ei chwaer? Mae Gemma wedi trefnu ‘blind date’ rhwng Colin a Debbie, ond sut fydd y ddau’n ymateb? Angela puts pressure on Sioned to make sure that Eileen stays – will she listen to her sister? Gemma has organised a blind date between Colin and Debbie, but how will they react?

19 o funudau