Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

29/01/2014

Mae Ffion yn amau bod Gaynor yn osgoi’r ysgol ac yn dweud wrthi bod rhieni yn dechrau holi pam nad yw hi nôl. Mae Sioned ac Eileen yn gorfodi Angela i ddewis rhwng y ddwy. Ffion suspects that Gaynor is avoiding returning to school and tells her that parents are beginning to ask questions. Sioned and Eileen force Angela to choose between them.

19 o funudau