Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

27/01/2014

Caiff Jim siom enfawr pan mae Eileen yn dychwelyd o’i gwyliau ac yn dweud na fydd priodas. Mae Colin yn creu dipyn o argraff ar y merched ar ôl iddo wneud cyfweliad ar Cwm FM am sut achubodd Kevin. Jim is hugely disappointed when Eileen returns from her holiday and tells him that the wedding is off. Colin creates a bit of a stir with the ladies after he’s interviewed on Cwm FM about how he rescued Kevin.

19 o funudau