Cuairt air a’ chùrsa ann an Ceann Tòrr

Around the course in Kintore.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from