Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

17/01/2014

Mae Eileen yn penderfynu mynd ar wyliau i Roeg ond mae Jim yn siomedig iawn nad yw’n cael gwahoddiad. Mae Iolo yn cyfaddef wrth Kevin ei fod wedi ystyried ei adael yn y goedwig. Eileen decides to go on holiday to Greece but Jim is very disappointed that he isn’t invited. Iolo admits to Kevin he considered leaving him in the woods.

20 o funudau