Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

13/01/2014

Mae Eileen yn benderfynol o gymodi gyda Sioned ond fydd hi’n fodlon gwrando? Mae Colin yn cynnig i Kevin ddod i gyfeiriannu, ond tydi Iolo ddim yn hapus. Eileen is determined to reconcile with Sioned but will she listen? Iolo isn’t happy when Colin invites Kevin to join them for the orienteering trip.

19 o funudau