Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

07/01/2014

Mae Sioned yn dweud ei chyfrinach wrth Ed ond sut fydd e’n ymateb? Mae Gaynor yn benderfynol o fynd yn ôl i’r ysgol ond mae ei chyflwr yn gwaethygu. Sioned tells Ed her secret but how will he react? Gaynor is determined to go back to school but her condition worsens.

19 o funudau