Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/01/2014

Mae Meic yn penderfynu symud i mewn at Debbie gyda’r bwriad o’i gyrru allan o’r fflat! Mae Eileen yn galw draw i ymddiheuro wrth Angela ond dyw Angela ddim yn hapus gyda’r hyn sydd ganddi i’w ddweud. Meic decides to move in with Debbie with the intention of forcing her out of the flat! Eileen goes over to apologise to Angela but Angela isn’t happy with what she has to say.

20 o funudau