An là a fhuair Dr Raibeart Doig an MBE.

Toileachas is bròn do theaghlach Dr Raibeart Doig air 26 Dàmhair 1965, an là a fhuair e an MBE aig Luchairt Bhuckingham.

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from