Suidheachadh na caitheimh

Suidheachadh na caitheimh an Leòdhas a-rèir A Century of Tuberculosis in Lewis le Dr R. S. Doig.

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from