Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

01/01/2014

Mae Angela yn erfyn ar Sioned i roi cyfle i Eileen gyfaddef y cyfan ei hun. A fydd Sioned yn gwrando? Mae criw o’r pentref yn mynd ar daith gerdded ond mae Colin yn actio’n rhyfedd iawn. Angela pleads with Sioned to give Eileen a chance to admit the truth herself. Will Sioned listen? A group from the village go for a walk but Colin’s acting very strangely.

20 o funudau