Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

31/12/2013

Mae Angela yn cyfaddef wrth Sioned eu bod yn chwiorydd. Sut fydd hi’n ymateb? Mae Hywel yn dychwelyd o’r ysbyty ond mae’r cyfan yn ormod i Gaynor. Angela admits to Sioned that they’re sisters but how will she react? Hywel returns from hospital but it’s all too much for Gaynor.

19 o funudau