Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

27/12/2013

Mae Sioned yn poeni sut bydd Ed yn ymateb i’r sêl sydd wedi’i drefnu yn y Deri. Mae Jinx yn ei gwneud hi’n glir wrth Ed nad ydynt wedi dod i’r sêl i’w gefnogi ef. Sioned is worried how Ed will react to the sale that has been arranged in the Deri. Jinx makes it clear to Ed that they’re not there to support him.

19 o funudau