Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas / Preview: 08/01/2014

Mae Jim yn cyhuddo Mark o ddwyn. Jim accuses Mark of stealing.

Hyd:

22 eiliad

Daw'r clip hwn o