Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas / Preview: 06/01/2014

Mae Meic am orfodi Debbie allan o’r fflat! Meic intends to force Debbie out of the flat!

Daw'r clip hwn o