Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

02/01/2014 (Rhan 1)

Mae Angela yn annog Eileen i ddweud wrth Sioned eu bod yn chwiorydd. Mae Sioned yn gwahodd Eileen draw am ginio ond a fydd Eileen yn cymryd y cyfle hwn i gyfaddef y gwir? Angela encourages Eileen to tell Sioned that they’re sisters. Sioned invites Eileen over for lunch but will Eileen take the opportunity to tell the truth?

20 o funudau