Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

26/12/2013

Mae Mark a Gemma yn cusanu o flaen pawb yn y Deri ac mae’n amlwg nad yw Ed yn hapus am y peth. Mae Ricky yn gyndyn o fynd draw i le Mark gan fod Gemma’n aros yno. Mark and Gemma kiss in front of everyone in the Deri and Ed clearly isn’t happy about it. Ricky is reluctant to visit Mark as Gemma’s staying there.

20 o funudau