Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

23/12/2013

Mae Hywel yn gorfod cael llawdriniaeth brys er mwyn ceisio atal y gwaedu mewnol. Mae Dani yn erfyn ar Gethin i ddweud wrth yr heddlu nad oedd Garry yn gyfrifol am roi Hywel yn yr ysbyty. Hywel is rushed to theatre for emergency treatment in an attempt to stop the internal bleeding. Dani implores Gethin to tell the Police that Garry wasn’t responsible for putting Hywel in hospital.

19 o funudau