Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

24/12/2013

Mae Meic yn dweud bod rhaid i Debbie symud allan o’r fflat oni bai ei bod yn talu’r rhent. Mae Eileen yn pryderu bod Angela am ddatgelu’r gwir wrth bawb. Meic threatens to evict Debbie from the flat unless she pays him the rent. Eileen is worried that Angela will reveal the truth to everyone.

20 o funudau